7 เม.ย.64 "Tisco Day" " งานประมูลรอบพิเศษต้อนรับลมร้อน


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เม.ย.64 "Tisco Day" " งานประมูลรอบพิเศษต้อนรับลมร้อน
งานประมูลรถยนต์ โดย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.

- สามารถดูรถได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ของวันประมูล)

- เปิดลงทะเบียนหน้าลานเวลา 10.30 น. 

- ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท สำหรับรถยนต์ และ 100,000 บาท สำหรับรถบรรทุก 
พร้อมเอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) และหนังสือรับรองพร้อมบัตรประชาชน (สำหรับนิติบุคคล) 

- จ่ายเงินครบ 100% สามารถรับรถกลับได้เลย 

**ประมูลได้ทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์**


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.028324500 

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล