บริการอื่นๆ

หน้าแรก

บริการ

บริการอื่นๆ

ปรับปรุงตลาดและให้บริการข้อมูล

  • การประมูลรถจากสถาบันการเงิน
  • การประมูลรถจักรยานยนต์
  • การประมูลรถอุบัติเหตุ
  • การประมูลรถบรรทุก
  • การประมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • เทคโนโลยีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ระบบการจัดการข้อมูลยานพาหนะ

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

นครราชสีมา

19 ธันวาคม 2561

12.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล