เกี่ยวกับเรา


หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สากลการประมูล จำกัด เป็นบริษัทฯที่เปิดดำเนินการ ธุรกิจเฉพาะด้านการประมูลรถยนต์ เพียงด้านเดียวโดยเป็นการประมูลรถยนต์แบบ เปิดเผยต่อสาธารณะชน (OPENED AUCTION) เนื่องจากทาง บริษัท สากลการประมูล จำกัด มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจในสาขาที่ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดเท่านั้น

โดยผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นักธุรกิจ, นักการเงิน, นักการธนาคาร หลากหลายสาขา - อาชีพ ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันที่จะให้บริษัท สากลการประมูล จำกัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคทั่วไป ในการซื้อขายที่เป็นธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

บริษัท สากลการประมูล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ถนนสุขาภิบาล 3 และด้วยสถานที่ประกอบการเดิม คับแคบ ไม่สามารถขยายได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท สากลการประมูล จำกัด ได้ย้ายสถานที่ประกอบการประมูล มาทำการที่ 46/9 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถและผู้เข้าร่วมการประมูลได้มากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ผ่านมาทาง บริษัท สากลการประมูล จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่ดีจาก สถาบันทางการเงินกว่า 20 แห่ง และบริษัท-บุคคลทั่วไป ในการมอบทรัพย์สินให้ บริษัท สากลการประมูล จำกัด ทำการดูแลทรัพย์สินและดำเนินการประมูลขายทรัพย์สิน

 • มุ่งหวังให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงในธุรกิจประมูลรถยนต์
 • มุ่งหวังให้บริษัทฯ เป็นทางเลือกในการบริการที่ดีที่สุด ในทุกขั้นตอนของการประมูล
 • มุ่งหวังให้การประมูลเป็นการค้าระบบการค้าเสรี ลดการผูกขาดเป็นวิถีทางของธุรกิจในสหัสวรรษใหม่
 • จึงดำเนินนโยบายให้การประมูลรถยนต์มีการพัฒนา, มีการแข่งขัน, ในด้านการบริการ และเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันทางการเงินและลูกค้าของบริษัทฯ
 • จึงมุ่งเน้น การบริการที่ดีเยี่ยม อาทิเช่น
  • - การดูแลทรัพย์สินให้ได้ ดีที่สุด
  • - การประชาสัมพันธ์และทำความสะอาดทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินประมูลได้ ราคาที่สูงที่สุด
  • - ส่งคืนเงินค่าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินได้ เร็วที่สุด

มีความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการในธุรกิจการประมูลรถยนต์เพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในด้าน

การบริการ ความซื่อตรง และ ความโปร่งใส

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมาย และนโยบายในการรวมทรัพย์สินของบริษัทฯท่านไว้ในการประมูลที่ จุดเดียว เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่บริษัทฯท่าน อย่างแท้จริง

สำนักงานใหญ่ นนทบุรี

46/9 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel : 02-832-4500 Fax : 02-8324555

แยกพีกาซัส นครราชสีมา

สี่แยกพีกาซัส ซอยขนมจีนประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Tel : 083-023-6276

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

สำนักงานใหญ่

1 ธันวาคม 2564

10.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล