TISCO Day Online Promotion

TISCO DAY วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้า E-Auction ในงาน "TISCO DAY" เท่านั้น!!!

งานประมูลรถยนต์ "TISCO DAY"
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์
เวลาประมูล 12.00 น.

โชคชั้นที่ 1 : รับทันที ส่วนลดค่าดำเนินการประมูล คันละ 1,000 บาท เมื่อชนะการประมูลผ่านระบบออนไลน์
**ใช้สิทธิ์ได้ ณ วันที่ประมูลเท่านั้น**

โชคชั้นที่ 2 : เพียงท่านสมัครเข้าใช้งาน และ Log In เข้าระบบในวันประมูลดังกล่าว ลุ้นรับส่วนลดค่าดำเนินการประมูล 2,000 บาท
**สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับการประมูลออนไลน์ ภายในเดือน ตุลาคม 2562 เท่านั้น**

ขั้นตอนการสมัคร!!
1. ลงทะเบียนใน www.inter-auction.in.th
2. โอนเงินมัดจำ 10%ของวงเงินที่ต้องการ
ขั้นต่ำ 20,000 บาท
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาทางบริษัทฯ
4. รอรับ Username และ Password ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
(ภายใน 1 วัน)

http://www.inter-auction.in.th/eauction/eauctionpolicies.php

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล