ตารางประมูลรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2563


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักงานใหญ่

  • วันพุธที่        1 กรกฎาคม 2563 "TISCO DAY" (เริ่มประมูล 11.00 น.) 
  • วันอาทิตย์ที่  5 กรกฎาคม 2563 (เริ่มประมูล 10.00 น.) 
  • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 (เริ่มประมูล 10.00 น.) 
  • วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 (เริ่มประมูล 10.00 น.)
  • วันพุธที่      29 กรกฎาคม 2563 (เริ่มประมูล 10.00 น.)
*** สามารถร่วมประมูลได้ทั้งทางหน้าลานประมูล และระบบ E-AUCTION ***

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล