ตารางประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตารางประมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานใหญ่

  • วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่  5 กุมภาพันธ์ 2563  "TISCO DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2563  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2563  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  "CAR D - D Day หลับตาซื้อ- หรี่ตามอง" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2563  (เริ่มประมูล 11.00น.)

สาขาโคราช

  • วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (เริ่มประมูล 12.00น.)

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล