ตารางประมูลเดือนธันวาคม 2562


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนธันวาคม 2562

ตารางประมูลประจำเดือน ธันวาคม 2562

การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานใหญ่

  • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่  4 ธันวาคม 2562  "TISCO DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  8 ธันวาคม 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  "พระนคร AUCTION DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  22 ธันวาคม 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)

สาขาโคราช

  • วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 (เริ่มประมูล 12.00น.)

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

สำนักงานใหญ่

9 สิงหาคม 2563

10.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล