ตารางประมูลเดือนพฤศจิกายน 2562


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนพฤศจิกายน 2562

ตารางประมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานใหญ่

  • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562  "TISCO DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  10 พฤศจิกายน 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  "พระนคร AUCTION DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  17 พฤศจิกายน 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  "CAR D - D Day หลับตาซื้อ- หรี่ตามอง" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  24 พฤศจิกายน 2562  (เริ่มประมูล 11.00น.)

สาขาโคราช

  • วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (เริ่มประมูล 12.00น.)

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล