ตารางประมูลเดือนตุลาคม 2562


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนตุลาคม 2562

ตารางประมูลประจำเดือน ตุลาคม 2562


การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานใหญ่

  • วันพุธที่  2 ตุลาคม 2562 "TISCO DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่    6 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  13 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 "พระนคร AUCTION DAY" (เริ่มประมูล 12.00น.) new!!
  • วันอาทิตย์ที่  20 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)
  • วันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 11.00น.)

สาขาโคราช

  • วันพุธที่   9 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 12.00น.)
  • วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 (เริ่มประมูล 12.00น.)

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

สำนักงานใหญ่

5 สิงหาคม 2563

11.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล