ตารางประมูลเดือนเมษายน 2560


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนเมษายน 2560

ตาราง ประมูลรถยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2560


การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2560


สำนักงานใหญ่

  • วันอาทิตย์ที่   2 เมษายน 2560
  • วันเสาร์ที่      8 เมษายน 2560 (ประมูลรถสวย "หลับตาซื้อ หรี่ตามอง")
  • วันอาทิตย์ที่   9 เมษายน 2560
  • วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
  • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

สาขาโคราช

  • วันพุธที่   5 เมษายน 2560
  • วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  

หมายเหตุ : บริษัทฯ หยุดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
>>> วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 ไม่มีการประมูลค่ะ 

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล