ตารางประมูลเดือนเมษายน 2559


หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางประมูลเดือนเมษายน 2559

ตาราง ประมูลรถยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559


การประมูลรถยนต์ และ การประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำเดือน เมษายน 2559


สำนักงานใหญ่

  • วันอาทิตย์ที่   3 เมษายน 2559
  • วันพุธที่        6 เมษายน 2559 (ประมูลรถสวย "หลับตาซื้อ หรี่ตามอง")
  • วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559
  • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

สาขาโคราช

  • วันพุธที่ 27 เมษายน 2559   

หมายเหตุ : บริษัทฯ หยุดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559
>>> วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ไม่มีการประมูลค่ะ 

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล